About us

Fundacja Polsko-Ormiańska zajmuje się szeroko pojętym działaniem na rzecz ormiańskiej mniejszości narodowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem działania naszej instytucji jest popularyzowanie wiedzy na temat Armenii wśród szerokiego grona zainteresowanych. Mamy odbiorców zarówno wśród Polaków, jak i wśród mniejszościach narodowych, jaką są Ormianie. Nasze działania skupiają się na upamiętnianiu wszelkich wydarzeń rocznicowych związanych z historią Republiki Armenii oraz kultywowaniem tradycji ormiańskiej, a także rozwojem tożsamości kulturowej. W programie fundacji znajdują się zajęcia edukacyjne, plastyczne oraz aktorskie dla dzieci i młodzieży ormiańskiej, których celem i zadaniem jest zachowanie języka, kultury oraz tradycji ormiańskiej.

Propagujemy obraz narodu Ormiańskiego jako jednej z najstarszych cywilizacji z bardzo silną tradycją, pokazujemy zależności, jakie istniały między ludnością ormiańską a polską począwszy od XII wieku w corocznych wykładach podczas tygodnia kultury ormiańskiej. Wszystkie działania Fundacji ukierunkowane są na umacnianie dialogu międzykulturowego. Poprzez czynne działanie w sferze kultury stwarzamy możliwość rozwoju i współpracy mniejszości ormiańskiej ze społecznością polską. Dysponujemy biblioteką, która mieści 1200 książek w języku ormiańskim. Obecnie poszerzamy zbiory o książki dotyczące historii i tradycji ormiańskiej w języku Polskim.

Nasz zespół

Chairman of Polish-Armenian Foundation 

PhD Arsen Ovsepyan

Arsen Ovsepyan comes from a famous actors family (parents are the founders of the State Pantomime Theater in Yerevan), Most of his childhood he spent in the theater, among famous artists.

“When I moved to Poland, from the first days I really wanted to realise my childhood memories and dreams. This probably contributed to the fact that I founded the foundation and art gallery, devoting my time to disseminating Armenian culture and art among the Polish community.

Statut