O nas

Fundacja Polsko-Ormiańska zajmuje się szeroko pojętym działaniem na rzecz ormiańskiej mniejszości narodowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem działania naszej instytucji jest popularyzowanie wiedzy na temat Armenii wśród szerokiego grona zainteresowanych. Mamy odbiorców zarówno wśród Polaków, jak i wśród mniejszościach narodowych, jaką są Ormianie. Nasze działania skupiają się na upamiętnianiu wszelkich wydarzeń rocznicowych związanych z historią Republiki Armenii oraz kultywowaniem tradycji ormiańskiej, a także rozwojem tożsamości kulturowej. W programie fundacji znajdują się zajęcia edukacyjne, plastyczne oraz aktorskie dla dzieci i młodzieży ormiańskiej, których celem i zadaniem jest zachowanie języka, kultury oraz tradycji ormiańskiej.

Propagujemy obraz narodu Ormiańskiego jako jednej z najstarszych cywilizacji z bardzo silną tradycją, pokazujemy zależności, jakie istniały między ludnością ormiańską a polską począwszy od XII wieku w corocznych wykładach podczas tygodnia kultury ormiańskiej. Wszystkie działania Fundacji ukierunkowane są na umacnianie dialogu międzykulturowego. Poprzez czynne działanie w sferze kultury stwarzamy możliwość rozwoju i współpracy mniejszości ormiańskiej ze społecznością polską. Dysponujemy biblioteką, która mieści 1200 książek w języku ormiańskim. Obecnie poszerzamy zbiory o książki dotyczące historii i tradycji ormiańskiej w języku Polskim.

Nasz zespół

Prezes Zarządu Fundacji Polsko – Ormiańskiej   

dr Arsen Ovsepyan

Arsen Ovsepyan pochodzi z rodziny znanych aktorów (rodzice są założycielami Państwowego Teatru Pantomimy w Erywaniu), większość dzieciństwa spędził w teatrze, wśród znanych artystów.

„Kiedy przeprowadziłem się do Polski, od pierwszych dni bardzo chciałem zrealizować wspomnienia i marzenia ze swojego dzieciństwa. To zapewne przyczyniło się do tego, że założyłem fundację oraz galerię, poświęcając swój czas upowszechnianiu kultury i sztuki ormiańskiej wśród polskiej społeczności.” Taki jest właśnie główny cel działalności naszej Fundacji.

Statut