Sztuki ormiańskiego pisma i jego przejawów kulturowych

11 grudnia, w ramach 14 Sesji Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w Bogocie, jednogłośną decyzją zatwierdzono wniosek Armenii o włączenie elementu „Sztuki ormiańskiego pisma i jego przejawów kulturowych” do Listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego.