Հայաստանը մեր ինքնությունն ու սերն է:

Այն մի գեղեցիկ երկիր է, իր ավանդույթներով ու մշակույթով: