Wspólny list do Pani Marszałek RP

15 lat temu w dniu 19 kwietnia 2005 roku Polski Sejm podjął uchwałę w sprawie uznania i potępienia ludobójstwa Ormian.

We wspólnym liście do Pani Marszałek jeszcze raz wyrażamy naszą wdzięczność polskiemu Sejmowi oraz wszystkim Polakom za ich zaangażowanie w przywrócenie sprawiedliwości.

W załączniku list:

LIST DO SEJMu