Arsen Ovsepyan obronił pracę doktorską

Prezes Fundacji Polsko – Ormiańskiej, Arsen Ovsepyan, obronił pracę doktorską pt. „Sektor paliwowy a bezpieczeństwo energetyczne Polski” i w marcu 2019 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.
Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi!