Ormiańska sobotnia szkoła we Wrocławiu

We Wrocławiu , organizowane Sobotnia szkoła ormiańska dla dzieci o pochodzeniu ormiańskim. Lekcje są prowadzone w języku ormiańskim. Jest to już szósta szkoła sobotnia dla dzieci ormiańskich w Polsce,ale we Wrocławiu taka inicjatywa pojawiła się poraz pierwszy. Dzieci uczą się języka ormiańskiego,poznają historię ojczystego kraju ,grają w szachy .Na terenie placówki organizowane są międzyszkolne turnieje szachowe .
Cytując słowa Ararata Kocharyana (wiceprezes Towarzystwo Ormian Polskich ) znajomość języka ojczystego jest jednym z najważniejszych czynników utrzymania tożsamości narodowej i dziedzictwa kulturowego w diasporze.

Towarzystwo Ormian Polskich już wiele zrobiło dla społeczności ormiańskiej`
otwarcia chaczkara – pomnik pamięci Ormian stojący we Wrocławiu tuż przy Galerii Dominikańskiej, dzięki wielkim staraniom Towarzystwa we Wrocławiu istnieje Skwer Ormiański a w radio poraz pierwszy w Polsce pojawiła się audycja dla Ormian i ich sympatyków .

W szkole jest jeszcze wiele czynności, które trzeba wykonać, miedzy innymi związanych z wewnętrznym wyglądem oraz ogrzewaniem. Jednak nie zniechęca to dzieci, które z chęcią do niej uczęszczają. działająca w szkole biblioteka ma braki w literaturze szkolnej. W przypadku aktywnej współpracy z Diaspora Ormiańska oraz rożnymi indywidualnymi jednostkami potrzebna jest pomoc w sprawie książek .Pod koniec roku, podczas spotkania we Wrocławiu, prezes Związku Ormian, Adam Domanasiewicz, dal bibliotece szkolnej książki w jezyku ormiańskim. Zaznaczajac w w szczególności
jak ważne jest stworzenie Szkoły dla mieszkających w Polsce ormiańskich dzieci, w celu uświadomienie nia oraz pielęgnowania wartości i obyczajów Wyraził także nadzieję, iż szkoła zostanie szeroko rozpoznawalna wśród mniejszości ormiańskiej i pomoże w obronie kultury i zwyczajów.

Anahit Mnatsakanyan