Poświęcono chaczkar przy Świątyni Opatrzności Bożej

W sobotę 22 września 2018 r. przy Świątyni Opatrzności Bożej został odsłonięty i poświęcony chaczkar, ormiański kamienny krzyż, przedstawiany jako drzewo życia, pokryty bogatymi ornamentami.

Jest to dar Ormian poświęcony Świętemu Janowi Pawłowi II w 40. rocznicę Jego pontyfikatu i upamiętniający 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Armenię i Polskę.

Posadowiono go od strony alei Rzeczypospolitej, a ufundowany został przez ambasadora Armenii w Polsce  Edgara Ghazariana oraz abp. Rafała Minassiana, eparcha Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej.

Chaczkar jest darem wspólnoty ormiańskiej w Polsce. W Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która w istocie była wielonarodowa, Ormianie żyją od setek lat, a ich wkład w rozwój Polski jest ogromny. Byli na ziemiach polskich już w 14. wieku, o czym zaświadcza przywilej lokacyjny dla Lwowa wydany przez Kazimierza Wielkiego. W tym mieście, w którym wówczas nie było żadnej siedziby biskupiej, znalazło się pierwsze biskupstwo ormiańskie, a diecezja ormiańska przetrwała aż do aneksji Lwowa przez Związek Sowiecki. Osiadli w Polsce Ormianie byli wierni swej nowej ojczyźnie. Walczyli o nią pod Grunwaldem, Chocimiem, brali udział w odsieczy wiedeńskiej, a w okresie zaborów walczyli w niepodległościowych zrywach. Warto wspomnieć, że matka poległego w obronie Lwowa żołnierza, z pochodzenia Ormianina,  Konstantego Zarugiewicza została przez lwowian wybrana, by to ona właśnie wskazała trumnę bezimiennego poległego, która została złożona w Grobie Nieznanego Żołnierza. Ormianie walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej, a także uczestniczyli w powojennej konspiracji antykomunistycznej.

Przed poświęceniem chaczkaru w Świątyni Opatrzności Bożej odprawiona została uroczysta Msza Święta w rycie ormiańskokatolickim, której przewodniczył abp Rafał Minassia. W modlitwie wziął także udział arcybiskup metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz, zwierzchnik Kościoła ormiańskokatolickiego w Polsce (w naszym kraju istnieją trzy parafie ormiańskie – w Gliwicach, Warszawie i Gdańsku).

Obecni byli przedstawiciele wspólnoty ormiańskiej w naszym kraju wraz z ambasadorem Armenii Edgarem Ghazarianem.

W wygłoszonej homilii abp Rafał Minassian dziękował metropolicie warszawskiemu za zaproszenie i patronat nad uroczystością. W liturgii ormiańskiej cały ten tydzień poświęcony jest krzyżowi, znakowi wiecznej miłości Boga do człowieka. Podkreślił, że podczas Mszy Świętej będzie modlił się za bohaterów, którzy poświęcili swe życie dla nas.

Po zakończonej Eucharystii kardynał Kazimierz Nycz wygłosił słowo do wiernych, w którym przypomniał, że w braciach Ormianach witamy przedstawicieli jednego z najstarszych kościołów chrześcijańskich istniejącego od 1700 lat. Podkreślił wkład, jaki w historię i kulturę Rzeczypospolitej wnieśli mieszkający tu od wieków Ormianie. Odwołał się do roku 1918, wspólnego dla obu narodów dnia odzyskania niepodległości.

Ambasador Edgar Ghazarian stwierdził, że jest to dzień historyczny dla wszystkich Ormian w Polsce. Podkreślił, że Świątynia Opatrzności Bożej jest znakiem wolności i niepodległości. Wspominał Świętego Jana Pawła II, którego nazwał wielkim synem polskiej ziemi i wielkim przyjacielem Armenii.

Następnie odbył się koncert Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej.

Po jego zakończeniu wierni wraz z duchowieństwem przeszli pod chaczkar. Kardynał Nycz wraz z abp. Rafałem Minassianem odsłonili krzyż, a hierarcha ormiański  pobłogosławił go.

Złożono wieńce od Sejmu RP i ambasady Armenii.

Strona główna: www.centrumopatrznosci.pl