Tablica poświęcona abpowi J. Teodorowiczowi w Archikatedrze warszawskiej

9 lutego 2019 roku w warszawskiej bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie, zwłaszcza dla środowiska polskich Ormian. Tego dnia mija 100. rocznica wygłoszenia przez abpa Józefa Teodorowicza pamiętnego kazania sejmowego na otwarcie Sejmu Ustawodawczego.

Mszę św. z tej okazji celebrował arcybiskup metropolita warszawski Kazimierz kardynał Nycz, zarazem ordynariusz dla Ormian katolików w Polsce. Był On również wraz z Fundacją Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich organizatorem uroczystości. Patronatami honorowymi objęli wydarzenie: marszałek Sejmu Marek Kuchciński i marszałek Senatu Stanisław Karczewski. W liturgii uczestniczyli posłowie i senatorowie, a także Ambasador Republiki Armenii w Polsce Samvel Mkrtchyan oraz zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot. Mszę św. koncelebrowało dwunastu duchownych, wśród nich Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, ks. abp Artur Miziński oraz archimandryta Kościoła ormiańskokatolickiego, duszpasterz orm.-kat. parafii centralnej pw. św. Grzegorza z Nareku z siedzibą w Warszawie, ks. prof. Józef Naumowicz.

Poczty sztandarowe wystawiły: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Korporacja Akademicka Arkonia.

Przed Mszą św. odczytano listy od marszałków Sejmu i Senatu oraz od Prezesa Rady Ministrów.

Ksiądz Kazimierz Kardynał Nycz w swojej homilii przypomniał, że na Mszy św. zgromadziliśmy się z dwóch powodów – jednym z nich jest przypadająca 10 lutego 100. rocznica inauguracji pierwszego po odzyskaniu Niepodległości, wolnego Sejmu Ustawodawczego, a druga, to przypadająca 9 lutego 100. rocznica Mszy św. poprzedzającej sejmowe zgromadzenie. To podczas tej Mszy św. abp Józef Teodorowicz wygłosił swoje pamiętne kazanie, w którym z jednej strony podziękował Bogu i poprzednikom za niepodległość, z drugiej zaś namawiał posłów do pełnej odpowiedzialności za Ojczyznę. Wspaniały kaznodzieja, został poproszony o wygłoszenie kazania które było wyrazem troski o wolność Polski, wezwaniem do jedności i ofiarnej służby w odbudowywaniu kraju.

W swojej homilii ksiądz kardynał Nycz przypomniał, że jedynym biskupem-posłem w tamtym Sejmie był właśnie ówczesny ormiański metropolita lwowski ks. abp Józef Teodorowicz.

Podkreślił, że kazanie ks. abp. Teodorowicza i działalność pierwszego Sejmu II RP to ważne wydarzenia w polskiej historii, o których również dzisiaj trzeba pamiętać i wyciągać z nich wnioski. Przypomniał również o zasługach i wkładzie społeczności ormiańskiej w historię państwa polskiego.

 

Tablica, na której umieszczono motto: “OTO MIŁOŚĆ OJCZYZNY, NAD KTÓRĄ TYLKO JEDNA MIŁOŚĆ JEST WYŻSZA, A TA JEST JEJ KORZENIEM I ZAPRAWĄ – MIŁOŚĆ BOŻA”  umieszczona została na lewej od wejścia tylnej ścianie archikatedry. Powstała dzięki staraniom Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich oraz dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Autorem wizerunku abpa Józefa Teodorowicza jest prof. Gustaw Zemła.

Więcej: www.dziedzictwo.ormianie.pl